[rosedu-general] Implicare ROSEdu in IP Workshop

Alex Morega alex at grep.ro
Sun May 6 22:35:04 EEST 2012


On 6 May 2012, at 21:19, Razvan Deaconescu wrote:

> Salutare!
> 
> La o întrevedere cu Alex Radovici și Mihai Constantinescu, la care am
> particpat eu, Laura și MM, am discutat despre implicarea ROSEdu în IP
> Workshop 2012[1] pentru susținerea unor cursuri (pe lângă partea de
> promovare).
> 
> Cei de la IP Workshop sunt în căutare de cursuri și persoane care să le
> țină și ne-am gândit că, în comunitate, avem persoane cu experiență și
> cunoștințe pentru a ține cursuri.
> 
> În urma unor discuții cu Laura am ajuns la o descriere a implicării
> ROSEdu și a unei propuneri de cursuri precum cea de aici[2].
> 
> Am vorbit cu Alex să-i trimit cât mai grabnic propunerea
> definitivată. Așa că vă rog să parcurgeți propunerea, să o editați acolo
> unde credeți de cuviință și să vă manifestați, dacă doriți și vi se pare
> interesant, intenția de participare. În particular, suntem în căutare de
> persoane care vor să pregătească materiale și să țină cursuri. Pe
> moment, suportul în definirea programei este prioritar (vedeți
> TODO-urile din document).
> 
> [1] http://www.scoaladevara.info/2012/
> [2]
> https://docs.google.com/a/rosedu.org/document/d/1XEV6tVrXvNiUB4Ib_6Tjh9DYAvFdgw0KYrAbJoAN1yE/edit

Fiecare curs este de o zi? Avem număr fix de slot-uri (3)?

Dacă mai e loc, aș propune să facem un curs de web development, preluând materiale și experiență de la cursul WebDev. Dacă ne strângem 3-4 persoane, cred că putem să-l organizăm, who's in?

-- Alex

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 487 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20120506/da242573/attachment.pgp>


More information about the rosedu-general mailing list