[rosedu-general] Centralizare rezultate selectie

Andrei Buhaiu andreibuhaiu at gmail.com
Wed Jun 18 18:00:32 EEST 2008


On Wed, 2008-06-18 at 17:55 +0300, Razvan Deaconescu wrote:

> > Ce tocmai discutam şi cu sergiu ar trebui să dea cineva din partea RSoC
> > la toţi cei care nu au fost acceptaţi, nu să dea fiecare PM în parte.
> 
> De ce nu?
> 

Pentru că ni se pare mai ok să primeşti un mail din partea RSoC care
să-ţi spună că nu ai ajuns la niciunul din proiecte şi bla bla, decât să
primească 3 răspunsuri de la PM care îi spun că nu a fost acceptat.

> _______________________________________________
> rosedu-general mailing list
> rosedu-general at lists.rosedu.org
> http://lists.rosedu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/rosedu-general
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2151 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20080618/7ae3f892/attachment-0001.bin 


More information about the rosedu-general mailing list