[rosedu-general] forward: Echipa de fotbal :P

Sergiu Iordache sergiu.iordache at gmail.com
Thu Jun 5 18:03:19 EEST 2008


Fotbal, daca nu e in zi de examen i'm in.

Sergiu.


More information about the rosedu-general mailing list