[rosedu-general] Talks, by Softbinator

Alexandru Juncu alexj at rosedu.org
Tue Mar 19 08:01:10 EET 2013


> In primul rand ma scuzi pentru top posting, in afara de discutiile pe ROSEdu
> asa comunic cu toata lumea.

I share your pain.


More information about the rosedu-general mailing list