[rosedu-general] ipv6 pe swarm/etc.

Lucian Adrian Grijincu lucian.grijincu at gmail.com
Tue Feb 1 01:00:14 EET 2011


2011/2/1 Alexandru Juncu <alex.juncu at rosedu.org>:
> Done vin a tunnel.


Presupun că era "via" mai sus.> swarm:~# ip a s dev eth0
> 3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN
>    link/ether 00:18:51:75:34:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
>    inet 141.85.37.41/24 brd 141.85.37.255 scope global eth0
>    inet6 2002:8d55:25c0:b:218:51ff:fe75:34c2/64 scope global deprecated dynamic
>       valid_lft 53452sec preferred_lft 4294849748sec
>    inet6 fec0::b:218:51ff:fe75:34c2/64 scope site deprecated dynamic
>       valid_lft 53452sec preferred_lft 4294849748sec
>    inet6 fe80::218:51ff:fe75:34c2/64 scope link
>       valid_lft forever preferred_lft forever


Nu prea știu să parsez informația asta.

Aici mi-e mai ușor:
swarm:~# ping6 ipv6.google.com
connect: Network is unreachable


-- 
 .
..: Lucian


More information about the rosedu-general mailing list