[rosedu-general] [Organizare RSOC 2010] Întâlnire 1

Lucian Adrian Grijincu lucian.grijincu at gmail.com
Tue Apr 20 00:08:17 EEST 2010


2010/4/19 Adrian Scoica <adrian.scoica at gmail.com>:
> Alexandru Mosoi cu VMChecker, deci astept sa ma ajute cineva cu o adresa de
> mail.

Am dat eu forward.

-- 
 .
..: Lucian


More information about the rosedu-general mailing list