[rosedu-general] Întâlnire 1 mai

Andrei Buhaiu andreibuhaiu at gmail.com
Wed Apr 29 22:52:42 EEST 2009


Am decis să stabilesc o întâlnire pe data de 1 mai (vineri) la ora
15:00, locul de întâlnire EF303 nu știu dacă o să avem ședința chiar
acolo.

Lucrurile de discutat sunt:
- CDL finalizare
- RSOC
- participarea ROSEdu la eliberatica

Andrei
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2211 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20090429/cc480c00/attachment.bin 


More information about the rosedu-general mailing list