[rosedu-general] Rezumat sedinta 5 noiembrie 2008

Andrei Buhaiu andreibuhaiu at gmail.com
Sun Nov 16 19:30:09 EET 2008


On Sun, 2008-11-16 at 09:16 -0800, Alex Juncu wrote:
> > Amintiți-vă că diseară la 22:00 ne vedem din nou pe
> > #rosedu ca sa
> > definitivăm statutul Asociației și să discutăm ce a
> > mai rămas de
> > făcut.
> > 
> 
> btw, nu am putea face si noi un Google Calendar share-uit pt rosedu? pentru cele multe evenimente pe care le avem :P
> 
> 
>       
> _______________________________________________
> rosedu-general mailing list
> rosedu-general at lists.rosedu.org
> http://lists.rosedu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/rosedu-general

O să mă ocup eu de asta vreodată, eu sunt un fel de Google Calendar
Fanboy.

Andrei
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2176 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20081116/c6a21b2a/attachment.bin 


More information about the rosedu-general mailing list