[rosedu-general] ROSEdu social thingie

Alex Eftimie alex at rosedu.org
Sat Nov 1 20:12:00 EET 2008


2008/11/1 Alex Eftimie <alex at rosedu.org>:
> Mihai, nu mai cita semnătura listei (rosedu-general mailing list...).
> E împotriva [1].
>
> Multumesc
>
> [1] http://dev.rosedu.org/trac/rosedu/wiki/Docs/Rosedu/lists
>

"Aceasta este o gluma", citat din RR.

Alex


More information about the rosedu-general mailing list