[rosedu-general] Zombie meme

andrew andreibuhaiu at gmail.com
Fri Jun 13 10:32:48 EEST 2008


1. Flak Cannon din UT3, never fails me.(Flakmaster)

2. Rob Zombie - Thrill Kill Game(de pe soundtrackul Resident Evil)

3. Gigi Becalli, sigur are cruci, apă sfinţită şi biblii destule la
el (dacă trebuie persoană reală atunci
Răzvan sau sora lui Răzvan - whichever is near =)) =)) =)), cred că-l
prefer totuşi pe Răzvan, în nici un caz Vlad, el i-ar tot invita cu o
lingură să-i mănânce posteriorul)

Andrei

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2151 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20080613/ae20f47a/attachment.bin 


More information about the rosedu-general mailing list