[rosedu-general] [Organizare] ROSEdu Summer of Code

Alex Eftimie alex at rosedu.org
Fri Jun 6 01:23:11 EEST 2008


2008/6/5 Sergiu Iordache <sergiu.iordache at gmail.com>:
> On Thu, Jun 5, 2008 at 11:17 PM, Alex Juncu <alexandrujuncu at yahoo.com> wrote:
>> (in primul rand nu sunt grafician so DON'T LAUGH!!!)
>> propunerea mea de logo pt eveniment http://alexj.info/RSoC.png
>
> Realizarea nu străluceşte dar ca idee îmi place.
>
> Sergiu.

Două link-uri legate de oranizare: http://wiki.rosedu.org/RSoC/Diverse
și http://rosedu.org/soc/?p=proiecte .

Alex

-- 
O< campania panglicii ascii - opriți mail-urile html - www.asciiribbon.org


More information about the rosedu-general mailing list