[rosedu-general] Bere din scurt - astazi 23.11 - approximativ 21:00

Andrada Georgescu andradaq at gmail.com
Sun Nov 23 14:33:21 EET 2014


Buna,

Bere astazi pe la 9, sa zic? O sa revin cu detalii legate de loc
(probabil Regie) si ora.


Andrada


More information about the rosedu-general mailing list