[rosedu-general] Softbinator #10

Mihnea Dobrescu-Balaur mihneadb at gmail.com
Thu Apr 25 16:21:48 EEST 2013


2013/4/25 Alexandru Juncu <alexj at rosedu.org>:
> Save me a seat [1] ..s-ar putea să ajung, dar ceva mai târziu.
>
> [1] http://dealer.seat.co.uk/upload/dealer/4fe99c36ecc48.jpg

Îți place culoarea, recunoaște!

--
Mihnea Dobrescu-Balaur


More information about the rosedu-general mailing list