[rosedu-general] Poze excursie CDLv3

Alex Eftimie alex at rosedu.org
Thu Nov 1 20:02:26 EET 2012


2012/11/1 Alexandru Juncu <alexj at rosedu.org>:
> I remember... discuția era să nu facem publice albumele care conțin
> chestii care sunt mai private... unele lucruri din excursii poate nu
> ar trebui să fie publice :P

What happens in Sighișoara stays in Sighișoara :p


More information about the rosedu-general mailing list