[rosedu-general] Movie Night - Dark Knight Rises

Alexandru Juncu alexj at rosedu.org
Wed Jul 25 00:55:16 EEST 2012


2012/7/24 Adrian Scoica <adrian.scoica at gmail.com>:
> 2012/7/24 Sergiu Iordache <sergiu.iordache at gmail.com>:
>> On Tue, Jul 24, 2012 at 11:40 PM, Adrian Scoica <adrian.scoica at gmail.com> wrote:
>>> 2012/7/24 Andrei Picus <office.nightcrawler at gmail.com>:
>>>> 2012/7/24 Razvan Deaconescu <razvan.deaconescu at cs.pub.ro>
>> Number of guns per capita by country[0]:
>> United States   88.8
>> Romania           0.7
>
> Subunitar deci... cred ca de aia un reusesc oamenii de la noi sa se
> sinucida cu arma... daca n-au decat 0.7...

Așa e :-<

:P


More information about the rosedu-general mailing list