[rosedu-general] Planed outage: projects.rosedu.org

Alex Morega alex at grep.ro
Sat Feb 25 22:40:53 EET 2012


On 25 Feb 2012, at 22:35, Alexandru Juncu wrote:

> Și am făcut pentru techtalks și webdev proiecte în caz că e nevoie de
> issue tracking sau documentare lucruri.

Mai bine facem proiecte/repo-uri/conturi doar atunci când e nevoie. E aiurea să cauți ceva, să găsești un proiect, și în el nu e nimic, pentru că proiectul "real" e în altă parte.

-- Alex

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 487 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20120225/e79fde56/attachment.pgp>


More information about the rosedu-general mailing list