[rosedu-general] More OpenCourseware

Alexandru Juncu alex.juncu at rosedu.org
Thu Jul 7 20:32:16 EEST 2011


> De ce publicati ROSEdu Tech Talks pe net, de exemplu :D ? Nu ca sa promovati
> ROSEdu?


Nu :P


More information about the rosedu-general mailing list