[rosedu-general] ROSEdu at Youtube

Mihnea Dobrescu-Balaur mihneadb at gmail.com
Thu Aug 11 00:10:47 EEST 2011


On Thu, Aug 11, 2011 at 12:08 AM, Alexandru Juncu <alex.juncu at rosedu.org> wrote:
>> Sugerez sa folositi si litere mari gen ROSEduVideos sau ROSEduORG.
> URLs are case insensitive ffs :P

Da dar pe youtube la nume apar cu case diferit.


More information about the rosedu-general mailing list