[rosedu-general] ROSEdu social thingie v3

Alexandru Juncu alex.juncu at rosedu.org
Sun Nov 28 18:01:36 EET 2010


2010/11/27 Alexandru Juncu <alex.juncu at rosedu.org>:
> Aici am fost prima dată: http://www.funlandromania.ro/
>err...bump? cum rămâne, unde mergem?


More information about the rosedu-general mailing list