[rosedu-general] Ubuntu Install Fest - ROSEdu LAN Party v2

Vlad Dogaru ddvlad at anaconda.cs.pub.ro
Wed Sep 10 22:12:41 EEST 2008


On Wed, 2008-09-10 at 22:11 +0300, Stefan Bucur wrote:
> 2008/9/10 Vlad Dogaru <ddvlad at anaconda.cs.pub.ro>:
> > N-ar da bine şi ne-ar deraia de la doctrina ROSEdu de a
> > părea atotştiutori pentru a conduce cândva lumea[TM].
> 
> Hum... :-/

Bă, lu' Ştefan nu i-a zis nimeni până acum? Lasă că îţi facem un
briefing la întâlnirea de vineri ;-)

Vlad
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2178 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20080910/7f551e8d/attachment.bin 


More information about the rosedu-general mailing list