[rosedu-general] Informal meeting request

Alex Juncu alexandrujuncu at yahoo.com
Thu Aug 28 22:49:32 EEST 2008


> Propun o noua data: vineri, 12 septembrie AC, ora 19:00,
> EF303.

mai nou am aflat si eu ca nu pot luni..so vineri pe 12 it's fine by me ;)


      


More information about the rosedu-general mailing list