[rosedu-general] Legend of the Green Dragon Server

Vlad Dogaru ddvlad at anaconda.cs.pub.ro
Tue Aug 26 21:38:44 EEST 2008


Salut,

am pus Legend of the Green Dragon la [1]. Pentru cine nu l-a încercat
niciodată, do give it a spin: e fun şi deloc addictive; mai mult un mod
de a trece timpul decât un viitor scop în viaţă (*ahem* WoW).

Orice sugestii şi bug-reports sunt binevenite -- totul e încă în
über-testing, bineînţeles :-)

Meet you there[2],
Vlad


[1] http://www.rosedu.org/~lotgd/
-- 
There is nothing more dangerous than an
idea when it is the only one you have.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2178 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20080826/b04e9622/attachment.bin 


More information about the rosedu-general mailing list