[rosedu-general] Idea - Open Source Community & Development Course

Vlad Dogaru ddvlad at anaconda.cs.pub.ro
Wed Aug 20 19:00:23 EEST 2008


On Wed, 2008-08-20 at 18:39 +0300, Stefan Bucur wrote:
> Traficul pe aceasta lista este suficient de mic

Deocamdată. Cred că am avut săptămâni (pre-RosDev dacă nu mă înşel) cu
300 de mesaje. E chiar disturbing să ai, în situaţii de-astea, mai multe
`proiecte' în desfăşurare. My RON .02 :-)

Vlad
-- 
There is nothing more dangerous than an
idea when it is the only one you have.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2178 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20080820/9de4d2a9/attachment.bin 


More information about the rosedu-general mailing list