[rosedu-general] Idea - Open Source Community & Development Course

Alex Eftimie alex at rosedu.org
Wed Aug 20 18:07:03 EEST 2008


2008/8/20 Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu at gmail.com>:
> La partea organizatorică nu mă bag, am văzut că s-au stabilit oamenii.

Nu e nimic batut in cuie, au fost doar propunerile lui Razvan :)

> Așa că: organizatori demarăm niște întâlniri de brainstorming pe
> weekend undeva prin CS?

Pe mine nu ma avantajeaza weekend-urile, cel mai bine ar fi sa propunem fiecare (dintre cei interesati de brainstorming) o perioada si asa gasim un numitor comun. Eu sunt disponibil Luni-Joi, 17:00->23:00 :)

-- 
Alex Eftimie

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2147 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.rosedu.org/pipermail/rosedu-general/attachments/20080820/6bf504c0/attachment.bin 


More information about the rosedu-general mailing list