[hfall-dev] Evaluare hfall

Andrei Buhaiu andreibuhaiu at gmail.com
Tue Aug 26 15:46:29 EEST 2008


Notele voastre în momentul de faţă sunt următoarele:

Andrei Buhaiu 	5(aş da mai mult dar mi se blochează evolution-ul)
Mihai Maruseac 	5(Golden Boy, care acum face o mică pauză, cam prea
lungă dar asta e)
Vali Priescu 	5(ş-un rinichi)
Sergiu Costea 	5(Unele din cele mai mişto chestii făcute, dar a dispărut
fără urmă, poate reapare)
Oana Goge 	3(Poate ne mai ajuţi când ne-om reapuca de muncă)
Andrei Ghiuru 	3

Tot aici aş vrea să vă anunţ că pe 8 septembrie reîncepe show-ul o să
muncim de acasă, dar asta nu înseamnă că ar trebui să muncim mai puţin,
ba chiar din potrivă. Am determinat multe lucruri neterminate deci
oricum sunt slabe şansele să avem engine-ul într-o stare acceptabilă
până la 1 octombrie şi aici e în mare parte vina mea, dar asta nu
înseamnă că n-o să facem cât mai mult acum. Dacă întradevăr vrem să iasă
trebuie să tragem toţi tare şi sper că aşa o să fie. 

Deci începând cu 8 încercaţi să vă eliberaţi planurile că începem iar
munca(cum ar spune Mihai "Let the hammer fall!").

Andrei
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2176 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.rosedu.org/pipermail/hfall-dev/attachments/20080826/6fa0c2b5/attachment.bin 


More information about the hfall-dev mailing list